Kontakt

Aktuální pracovní nabídky

Více informací…

Jak se přihlásit

Oslovila vás naše nabídka práce? Přihlaste se do výběrového řízení vyplněním přihlášky. Využijte formulář uvedený v příloze nebo si vytvořte svůj vlastní. K přihlášce přidejte další námi požadované dokumenty. Vše doručte prostřednictvím pošty či osobně na podatelnu úřadu. Nezapomeňte, že doručení k nám (na podatelnu) musíte stihnout nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Veškeré informace, které...

Více informací…

Dokumenty k výběrovému řízení

Jdeme na to...? Zde najdete dokumenty, které se vám mohou hodit pro naše výběrová řízení. Nemusíte nic sami vytvářet, ale kreativitě se samozřejmě meze nekladou... Dokumenty, které konkrétně potřebujete, vyčtete z konkrétního oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo, o které máte zájem.

Více informací…

Informace pro uchazeče

Jak u nás probíhá výběrové řízení? Ke každému výběrovému řízení probíhajícímu v režimu Zákona o úřednících ÚSC tajemník úřadu jmenuje komisi. Je zpravidla pěti členná a skládá se z předsedy a jednotlivých členů komise. Výběrová komise posuzuje, zda jste předložili úplnou přihlášku a doklady v souladu se Zákonem o úřednících ÚSC, dále pak předložené dokumenty...

Více informací…