Kontakt

Představení zaměstnavatele

Jsme zaměstnavatelem pro více jak 250 zaměstnanců a nabízíme profesní uplatnění v celé řadě oborů. Jako náš zaměstnanec - zaměstnankyně můžete být zařazen(a) do: Městského úřadu Nový Jičín, kde je zařazena největší část našich zaměstnanců, tzv. úředníků - úřednic , v menší míře pak zaměstnanců zajišťujících servis (neúředníků - neúřednic); Městské police Nový Jičín v...

Více informací…

Zaměření činnosti

Uplatnění u nás najdou jak zájemci z řad odborníků zocelených praxí, tak uchazeči z řad absolventů středních a vysokých škol. Odbor kancelář vedení města součástí tohoto odboru je Úsek komunikace a marketingu, který zajišťuje komunikační strategii a propagaci města, Úsek právní, který poskytuje poradenství a podporu jednotlivým odborům, Úsek RM, ZM, výborů, komisí, ten zajišťuje...

Více informací…