Kontakt

Jsme zaměstnavatelem pro více jak 250 zaměstnanců a nabízíme profesní uplatnění v celé řadě oborů.

Jako náš zaměstnanec – zaměstnankyně můžete být zařazen(a) do:

  • Městského úřadu Nový Jičín, kde je zařazena největší část našich zaměstnanců, tzv. úředníků – úřednic , v menší míře pak zaměstnanců zajišťujících servis (neúředníků – neúřednic);
  • Městské police Nový Jičín v případě, že budete mít zájem o místo strážníka či strážnice a chránit náš veřejný pořádek;
  • ProSenioru Nový Jičín naší organizační složky, pokud hledáte uplatnění v oblasti sociálních služeb;
  • Návštěvnického centra Nový Jičín – města klobouků naší druhé organizační složky, pokud inklinujete k cestovnímu ruchu.

V prvních měsících pracovního poměru poskytujeme podporu formou proškolování a řízené adaptace.

Jde nám o spokojenost zaměstnanců, vyžadujeme si zpětnou vazbu, stojíme o podněty a zjišťujeme si jejich potřeby.

Vytváříme příležitosti k odbornému i osobnímu růstu zaměstnanců.

Zapojujeme zaměstnance do rozhodovacích procesů a k inovacím přistupujeme vstřícně.

Dbáme o pracovní prostředí, ve kterém pracují a také bezpečnost a ochranu zdraví.

Přistupujeme citlivě k vyvážení jejich osobního a pracovního života.

Podporujeme neformální život formou společných setkání napříč celou organizací, či jednotlivých odborů. Potkáváme se při různých sportovních a kulturních příležitostech a nezapomínáme přitom na naše bývalé zaměstnance či maminky (otce) na mateřské a rodičovské dovolené.

Dáváme k dispozici rekreační chatu „Jičínka“ na Horní Bečvě.