Kontakt
Výběrová řízení

Výběrová řízení

žena sedící s dalším mužem a ženou při hovoru

Výběrové řízení č. 09/2024 – referent(ka) na úseku živnostenském

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) veřejné správy na úseku živnostenském Druh práce: zajišťování činností v rozsahu a ve lhůtách stanovených živnostenským zákonem, zejména přijímání ohlášení živností, prověřování plnění zákonných podmínek provozování živností, […]

sedící ženy držící se za ruce

Výběrové řízení č. 11/2024 – referent(ka) na úseku sociálních věcí

tajemník MěÚ Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) veřejné správy na úseku sociálních věcí Druh práce: Výkon veřejného opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, […]

žena sedící za počítačem

Výběrové řízení č. 10/2024 – referent(ka) na úseku přestupků

tajemník MěÚ Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) veřejné správy na úseku přestupků Druh práce: Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, zejména projednávání přestupků proti veřejnému pořádku, […]

Výběrové řízení č. 06/2024 – referent(ka) na úseku investic (stavební technik)

tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) veřejné správy na úseku investic (stavební technik) Druh práce: činnost při přípravě a realizaci stavby, zejména tvorba zadání projektové dokumentace, průběžná kontrola zpracování projektové dokumentace […]